Birlikte Yaşayabilme & Sürdürülebilirlik

Bu atölyemizde aşağıdaki sorulara cevap arayacağız:

  • Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne bakış, dünyanın gündemi ne?
  • Açlıkla Mücadelede beslenme alışkanlığımızın tartışılması-Rasyonel Beslenme
  • Kaynakların etkin kullanımı
  • Gündelik hayatta sürdürülebilirlik amacıyla geliştirebileceğimiz tutum, davranışlar ve alışkanlıklar
  • Giysi ve gıda bankaları örnekleri
  • Sürdürülebilirlik için gönüllülük
  • Daha iyi bir dünya için biz neler yapabiliriz?

İlgili yazılar için buraya tıklayabilirsiniz. 


Atölye çalışmalarımız hiyerarşik olmayan, eşitlikçi, bol paylaşımlı bir ortamda gerçekleşmektedir.

Atölyeler ücretsizdir.