Hakkımda

Sorular sormayı seçiyorum; sorgulayan, düşündürten, fark ettiren sorular ama cevapları vermeyi değil. Cevaplar sizde.

Zeynep YILMAZ

Mühendis Sosyolog Kalkınma Uzmanı ve Aile Danışmanı adayıyım. 10 seneyi aşkın bir süredir kırsal ve bölgesel kalkınma alanında ağırlıklı olarak kamuda AB fonlu projelerin yönetimini yapıyorum. Ayrıca kendimi en çok tanımlamayı sevdiğim şekli ile sosyal girişimci olarak ilgilendiğim alanlarda sitemde yazıyor ve atölye çalışmaları yapıyorum.

Düşünüyorum ve düşlüyorum: Toplumların refah seviyeleri nasıl artabilir? Geride kimseyi bırakmadan kalkınmak mümkün mü? Zenginleşmeye çalışırken dünyanın kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde mi yönetiyoruz? Tek bir pasta var ve ondan dilimler mi kapmaya çalışıyoruz, yoksa pastamız her daim büyüyebilecek, bizim iyiliğimize cevap verebilecek mi?

Daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Kendimizden başlayarak.

Bulunduğumuz çevre, toplumumuzun refah düzeyi, nasıl yönetildiğimiz hepsi kim olduğumuzu, nasıl düşündüğümüzü, nasıl yaşadığımızı önemli derecede etkilemekte. Bu durumda yalnızca bizim iyi olmamız yetmiyor, hep beraber belli bir iyilik halinde olmamız ön plana çıkıyor. Gerçi toplumun iyiliğinden bir fayda sağlamayacak olsaydık bile, iyiliği yaymak istemez miydik?

Konuk Olduğum TRT Radyo-1 Programından


Eğitim

Yüksek Lisans

İnsan Hakları
2021-
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler
2021-
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarım Ekonomisi
2012
Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Lisans

Sosyoloji
2019-2021
Anadolu Üniversitesi

Gıda Mühendisliği
2003-2009
Gaziantep Üniversitesi

Liderlik Eğitimi
2008 Yaz
Nazareth College, Rochester, New York, ABD

Değişim Öğrencisi Olarak
2008 Sonbahar
Arizona Üniversitesi, Tucson, Arizona, ABD – Kimya ve Çevre Mühendisliği Bölümleri

Erasmus Programı
2006 Sonbahar
Algarve Üniversitesi, Faro, Portekiz- Gıda Mühendisliği Bölümü

Sertifikalar

Aldığım bazı sertifikalar:

 • Aile Danışmanlığı, Atılım Üniversitesi, 2021 Güz
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, KASAUM, 2019 Güz
 • Girişimcilik, TESK
 • Politika Okulu, SIDA
 • ISO 22301:2012 Information Security and Business Continuity Management (Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği Yönetimi)
 • Monitoring & Evaluation (Değerlendirme & İzleme)
 • Result-Oriented Monitoring (ROM) (Sonuç Odaklı İzleme)
 • Project Cycle Management (Proje Yönetimi Döngüsü)
 • Institutional Risk Management (Kurumsal Risk Yönetimi)
 • Institutional Quality Management (Kurumsal Kalite Yönetimi)
 • Rural Invest-FAO (Kırsal Kalkınma)
 • F4ESL From Farm to Fork European Food Safety Legislation (Tarladan Çatala Gıda Güvenliği Yönetmeliği)
 • ISO 22000

Eğitimler & Seminerler

 • İnsani yardım Standartları, Hayata Destek Derneği, Şubat 2021
 • Çocuk Koruma, Hayata Destek Derneği, Ocak 2021
 • Yerel Medya Çalışanlarına Yönelik Online Gazetecilik Eğitimi, UMAG, Kasım 2020
 • Yaratıcı Drama, Çağdaş Drama Derneği, 2020-2021

Aldığım Çevrimiçi Kurslar

Dünyanın dört bir tarafından, çok seçkin üniversitelerden, harika hocalardan kendimi yetiştirmeme yardımcı olan, ilham veren, farkındalığımı artıran birçok online ders aldım.

İşte bunlardan bazıları:

Kalkınma

 • The Age of Sustainable Development (Sürdürülebilir Kalkınma)
 • The Korean Economic Development (Güney Kore’nin Ekonomik Kalkınması)
 • Financing for Development: Unlocking Investment Opportunities (Kalkınma için Finans: Yatrırım Fırsatlarının Açılması)
 • Critical Development Perspectives (Kritik Kalkınma Perspektifleri)
 • From Poverty to Prosperity: Understanding Economic Development (Yoksulluktan Zenginliğe: Ekonomik Kalkınmayı Anlama)
 • Global Inequality (Küresel Eşitsizlik)
 • Citizen Engagement: A Game Changer for Development (Vatandaşların Katılımcılığı: Kalkınma İçin Etkili Bir Araç)
 • Leaders in Global Development: Democratic to Authoritarian Rule Moralities of Everyday Life (Küresel Kalkınmada Liderler: Demokratik ve Otoriter Yönetimlerin Gündelik Hayata Yansımaları)
 • Technology Innovation For Sustainable Development (Sürdürülebilir Kalkınma için Teknoloji Yenilikleri)
 • Economic Democracy: The Cooperative Alternative (Ekonomik Demokrasi: Dünya Tarihinde Alternatif Olarak Kooperatifler)

İyi Hissetme & Mutluluk

 • The Science of Happiness (Mutluluk Bilimi)
 • Existential Well-being Counseling: A Person-centered Experiential Approach (İyi Hissetme Danışmanlığı: Kişi Odaklı Deneysel Yaklaşım)

Kişisel Gelişim

 • The Conscious Mind: A Philosophical Road Trip (Farkında Zihin: Felsefik Bir Yolculuk)
 • Ignite your Everyday Creativity (Gündelik Hayatta Yaratıcılığı Hayata Geçirmek)
 • Creative Problem Solving (Yaratıcı Problem Çözme)
 • Time Management (Zaman Yönetimi)

Beslenme

 • Nutrition And Health: Macronutrients and Overnutrition (Beslenme ve Sağlık: Makrobesinler ve Aşırı Beslenme)
 • Nutrition And Health: Micronutrients and Malnutrition (Beslenme ve Sağlık: Mikrobesinler ve Yetersiz Beslenme)
 • The Ethics of Eating (Yemenin Etiği)Food for Thought (Gıda Üstüne)

Kariyer

 • Shaping the Future of Work (İş Hayatının Geleceğini Şekillendirmek)
  • High Performance Collaboration: Leadership, Teamwork, and Negotiation (Yüksek Performans Bileşimi: Liderlik, Takım Çalışması ve Uzlaşma)
  • Critical Perspectives on Management (Yönetimde Kritik Yaklaşımlar)
  • Leadership Through Marketing (Pazarlamada Liderlik)
  • Managing the Organization: From Organizational Design to Execution (Organizasyonu Yönetmek)
  • Strategic Career Self-Management Grow to Greatness: Smart Growth for Private Businesses (Stratejik Kariyer Yönetimi)

Tarih

 • Global Diplomacy-Diplomacy in the modern world (Modern Dünyada Küresel Diplomasi)
 • 1450-1750 World History (Dünya Tarihi 1450-1750)
 • 1750-1900 Enlightenment and Revolution (Aydınlanma ve Devrim Çağı)
 • 1760-1900 World History (Dünya Tarihi: 1760-1900)
 • 1910 World History (Dünya Tarihi 1910’dan Bugüne)
 • Women Have Always Worked: The U.S. Experience 1700 – 1920 (Kadınlar Her Zaman Çalıştı: Amerikan Deneyimi 1700-1920)
 • Women Have Always Worked: The U.S. Experience 1920-2016 (Kadınlar Her Zaman Çalıştı: Amerikan Deneyimi 1920-2016)

İletişim & Liderlik

 • Framing: Creating powerful political messages (Çerçeveleme: Güçlü politik mesajlar oluşturmak)
 • Coaching Practices (Koçluk Egzersizleri)
 • Coaching Coversations (Koçluk Diyalogları)
 • Managing Talent (Yeteneği Yönetmek)
 • Leading Teams (Takımları Yönetmek)
 • Preparing to manage Human Resources (İnsan Kaynaklarını Yönetmeye Hazırlanmak)
 • Fundamentals of Management (Yönetimin Temelleri)
 • Inspiring and Motivating Individuals (Bireylere İlham Verme ve BireyleriMotive Etme)
 • People Analytics (İnsnaların Analitiği)
 • Successful Negotians: Essential Strategies and Skills (Mükemmel Anlaşmalar: Önemli Stratejiler ve Yetenkeler)
 • Leadership Communication for Maximum Impact: Stroytelling (Maksimum Etki için Liderlik İletişimi)
 • Managing as a Coach (Koçlukla Yönetmek)
 • Managing the company of the future (Şirketin Geleceğini Yönetmek)
 • Women in Leadership:Inspiring Positive Change (Liderlikte Kadınlar: Pozitif Değişime İlham Verenler)

Politika

 • Moral Foundations Of Politics (Politikanın Ahlaki Temelleri)
 • Solving Public Policy Problems: UC Berkeley’s Eight fold Path (Politika Problemlerini Çözmek)
 • Political Economy (Ekonomik Politika)

İnsan Hakları

 • Justice (Adalet)
 • The EU and Human Rights (AB ve İnsan Hakları)
 • Human Rights Theory and Philosophy Configuring the world (İnsan Hakları Teorisi ve Dünyayı Anlamaya Çalışmak)

İş Tecrübelerim

 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Proje Yönetimi Birimi, 2017-
 • Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK), Uluslararası İlişkiler ve İş Geliştirme Birimi, 2013-2017
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), 2012-2013
  • Proje Yönetimi (Project Management)
  • Eşleştirme Birimi (Twinning)
 • Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 2011-2012
  • İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi
  • Araştırma, Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Birimi
  • Siirt İl Yatırım Destek Ofisi

Değerlerim

Ailemizden, yaşadığımız toplumdan, zamandan aldığımız,  değiştirdiğimiz, içimizden gelenlerle harmanlayıp özümsediğimiz değerler bizi biz yapıyor, bize yol gösteriyor. En iyi onlar anlatıyor, nasıl yaşayacağımızı, davranışlarımızı neyin dürtülediğini, alışkanlıklarımızı, toplamda “ne” olduğumuzu.


Biriciklik

Herkesin ve her şeyin biricikliğini kabul ediyorum.

Coğrafyadan, zamandan, imkanlardan gelen farklılıkları görüyorum, anlıyorum. Birbirimizin haklarına gölge düşürmeyen düşüncelerin farklılığını zenginlik olarak görüyorum.

Farklılıklarımızdan ötürü bazen bir başkasını yeterince anlayamayabileceğimi, doğru bir değerlendirme yapabilmenin güçlüğünü kabul ediyorum. Bu sebeple bir başkasını yargılama, yanlışlama hatasına düşmemeye çalışıyorum.


Eşitlik

Biz hepimiz varız. Belki hepimiz, her şey için varız. Canların hepsi yaşamak ister.

Bir varlık olarak diğer bir varlığı incitecek, ezecek, sindirecek, o varlığın özgünlüğünü bozacak şekilde hareket etmemeye çalışıyorum.

Omuz Olmak

Rekabet etmek yerine omuz olmayı tercih ediyorum. Bilgimle, deneyimimle, özgülüğüm ile bir başkası için omuz olmayı; onu desteklemeyi, onu yukarı kaldırmayı seçiyorum.

+1 Gücü

Bir kişinin bile gücüne inanıyorum. O bir kişi olarak kendi gücüme de inanıyorum.


Paylaşmak

İmkanları yaymaya, kaynakları sürdürülebilir kullanmaya, yeni kaynaklar yaratmaya, değer yaratmaya çabalıyorum.

 • İnsanlığın getirdiği ortak değerler ve bilgi birikimi ile keşfedilen, üretilen bilgi ve ürünler yine bizler için ulaşılabilir olmalı.
 • Kişileri bu haklarından mahrum edecek şartlar oluşturulmamalı.

Özgürlüğü yaşatmak, var etmek, yaymak

İnsanların kendilerini gerçekleştirebilmelerine, kendi olabilmelerine alan açmaya, bunu kolaylaştırmaya çalışıyorum.

 • Kişiler hedeflerini, ne istediklerini, nasıl yaşamak istediklerini keşfedebilecekleri kaynaklara sahip olmalılar.
 • Her insanın düşünmeyi öğrenme, muhakeme yeteneğini geliştirme, kendine, sevdiklerine zaman ayırabilme imkanı, özgürlüğü olmalı.
 • Yaşadığımız, var olduğumuz ve etkilendiğimiz alanlarda verilecek kararlarda, oluşturulacak atmosferde söz sahibi olabilmeliyiz.

Gönüllülük

Destek olmaya, yardım etmeye, iyileştirmeye niyetli ve istekliyim.


Sorumluluk almak, Etik Bir Kişi Olmak

Davranış ve tutumumun -Kant’ın söylediği gibi- genel bir yasa gibi hareket edeceğini düşünerek hareket ediyorum. Etik davranışlı bir insan olmayı seçiyorum.


Yaşam

Buradaki kısacık zamanımızın farkında olarak yaşamaya çalışıyorum. Başkalarının zamanının da aynı derecede önemli olduğunu düşünerek kimsenin zamanını öylesine kullanmamaya çalışıyorum.


Kendini yönetebilmek

Etki altında kalmadan, manipüle olmadan, eleştirel düşünerek yaşamaya çalışıyorum.

Aynı şekilde, tutum ve davranışlamla başkalarını da etki altında bırakmadan, manipüle etmeden, eleştirel düşünmelerine alan açarak davranmaya çalışıyorum.

Paylaştıkça daha iyiye, beraberce.